Filippenzen – De hoofdzaken uit onze besprekingen tot nu toe.

In vers 21 en 23 van het eerste hoofdstuk zegt Paulus iets heel bijzonders: “te leven is voor mij Christus en te sterven is winst… Ik verlang ernaar heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste.” Het leven van Paulus strekt ons tot voorbeeld omdat bij hem alles draait om zijn relatie met Jezus. Wat er ook in zijn leven gebeurde, voor hem was de belangrijkste vraag of Christus wordt “groot gemaakt”, dat wil zeggen verheerlijkt in zijn leven. Wanneer hij zegt dat hij zelfs een verlangen heeft om deze wereld en alle moeite te verlaten om bij Christus te zijn, dan is dat een uitspraak met een diep vertrouwen. Lees “Filippenzen – De hoofdzaken uit onze besprekingen tot nu toe.” verder